По правило доставчиците са длъжни да осигуряват пространство, в територията на подмяната и продажбата на автомобилни гуми, там където водачите да могат да дадат обратно…

Read more