По цял свят нон-стоп се правят и употребяват страшно много бройки и различен вид гуми.

old tyresПо правило доставчиците са длъжни да осигуряват пространство, в територията на подмяната и продажбата на автомобилни гуми, там където водачите да могат да дадат обратно своите собствени излезли от употреба гуми и в продължение да са дадени за оползотворяване или/и преработване. За да се облекчат производителите и вносителите при заплащане на таксата за автомобилни гуми, Гумирек ЕАД предоставя на своите клиенти, работеща с-ма по транспортиране, събиране, използване и/или обработване на автомобилни гуми.

Еко такси за рециклиране на гуми се предлагат заради, потребността от изграждане на с-ми относно събиране, преместване, използване и/или рециклиране, за да се предотвратят опустошението на природата. Нерядко гумите са струпвани на големи купища или директно оставени на открито. В дългосрочен план недостига на изградени с-ми по събиране, транспортиране, използване или/и преработване на автомобилни гуми, води след себе си до несигурност за равновесието в екологията. В краткосрочен срок това може да доведе до възникване на неконтролируеми опожарявания.

Организацията Гумирек ЕАД осъзнава важността на проблема, свързан със задължителното по наредба обработване на автомобилни гуми. Услугите ни решават темата с извън срока на годност автомобилни гуми от обирането им до екологично ползване или/и преработване.

Притежаваме реалната възможност да смъкнем от товара на наложителното заплащане на таксата за продукти за гуми, понеже може да ги използваме при възможно най-ниски разходи. Работим за това те да не са оставени в природата, да не замърсяват и да не създават ситуации от рисков характер.

Може да продължите: http://gumirec.com